GRADSKO PRVENSTVO U PLIVANJU-18.02.2021.

MEĐUOKRUZNO TAKMIČENJE -A3-KOŠARKA-OŠ-UČENICE-27.11.2019.

MEĐUOKRUZNO TAKMIČENJE-A3-U KOŠARCI-OSNOVNE ŠKOLE-UČENICI-27.11.2019

MEĐUOKRUŽNO TAKMIČENJE-A3-U KOŠARCI-SREDNJE ŠKOLE-UČENICI-26.11.2019.

MEDJUOKRUŽNO TAKMIČENJE-A3-KOŠARKA-SŠ-UČENICE-26.11.2019.

MEĐUOKRUŽNO-A3-BASKET 3X3-SŠ-UČENICI-26.11.2019.

MEĐUNARODNO A3-BASKET 3X3-SŠ-UČENICE-26.11.2019.

FUTSAL-OŠ-UČENICI-25.11.2019.

FUTSAL-SŠ-UČENICE-20.11.2019.

FUTSAL-SŠ-UČENICI-08.11.2019

BASKET 3X3-OŠ-UČENICI-05.11.2019

BASKET 3X3-OŠ-UČENICE-05.11.2019

BASKET 3X3-SŠ-UČENICI-04.11.2019

BASKET 3X3-SŠ-UČENICE-01.11.2019

GRADSKO PRVENSTVO-KOŠARKA-UČENICI V I VI RAZRED-FINALE-28.10.2019.

KOŠARKA-GRADSKO PRVENSTVO-UČENICE VII I VIII-23.10 2019.

GRADSKO PRVENSTVO-KOŠARKA-UČENICI VII I VIII RAZRED-FINALE-17.10.2019.

GRADSKO PRVENSTVO – KOŠARKA -14.10.2019

GRADSKO PRVENSTVO U KOŠARCI-SREDNJE ŠKOLE-UČENICI OD I – IV RAZREDA – FINALE – 09.10.2019

STONI TENIS-GRADSKO PRVENSTVO-04.10.2019 SŠ REZULTATI

STONI TENIS – GRADSKO TAKMIČENJE 03.10.2019 SŠ REZULTATI

 Gradskog prvenstvo u Stonom tenisu za osnovne škole,ekipno, 02.10.2019.

Stoni Tenis 01.10.2019. Finale