TEHNIČKA ŠKOLA “23. MAJ”, PANČEVO -4.MESTO NA MEĐUOKRUŽNOM PRVENSTVU U KOŠARCI (OKRUG A2) ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022.

TEHNIČKA ŠKOLA “23. MAJ”, PANČEVO
-4.MESTO NA MEĐUOKRUŽNOM PRVENSTVU U KOŠARCI (OKRUG A2) ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022.
Čestitamo!