редни бројСПОРТ ШКОЛСКО ПРВЕНСТВООПШТИНСКО ПРВЕНСТВОГРАДСКО ПРВЕНСТВОМЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВООЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
1СТОНИ ТЕНИСнеманема27.09.-05.10.2019.немамај
2КОШАРКАI-IVдо почетка општинског првенствадо 03.10.2019.07.10.-01.11.2019.новембармај
VII-VIII*до 11.10.2019.15.10.-24.10.2019.новембардецембар
V-VIдо 21.10.2019.25.10.-01.11.2019.неманема
3БАСКЕТ 3 НА 3I-IVнеманема01.11.-08.11.2019.новембармај
VII-VIIIнеманема
4ФУТСАЛI-IVдо почетка општинског првенствадо 01.11.2019.04.11.-13.11.2019.децембармај
VII-VIIIдо 08.11.2019.14.11.-22.11.2019.децембар
V-VIдо 27.11.2019.02.12.-12.12.2019.неманема
5ПЛИВАЊЕнеманема16.12.-27.12.2019._мај
6ОДБОЈКАI-IVдо почетка општинског првенствадо 08.01.2020.09.01.-14.01.2020.мартмај
VII-VIIIдо 13.01.2020.14.01.-17.01.2020.март
V-VIдо 17.01.2020.20.01.-23.01.2020.неманема
7РУКОМЕТI-III*до почетка општинског првенствадо 18.02.2020.19.02.-26.02.2020.мартмај
VII-VIIIдо 25.02.2020.27.02.-06.03.2020.март
V-VIдо 06.03.2020.18.05.-05.06.2020.неманема
8СПОРТСКА ГИМНАСТИКАнема нема09.03.-13.03.2020.мартмај
9АТЛЕТИКАдо почетка општинског првенствадо 13.03.2020.16.03.-31.03.2020.мартмај
10СТРЕЉАШТВОнеманема16.03.-20.03.2020.немамај
11ЏУДОнеманема09.03.-21.03.2020.немамај
12МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕдо почетка општинског првенствадо 18.03.2020.23.03.-31.03.2020.мартмај
13ВАТЕРПОЛОI-IVнеманема21.04.-30.04.2020.неманема
V-VIII
14ВАТРЕНЕ ЛОПТЕнеманема25.05.-29.05.2020.неманема