Скупштина града, додела награда и признања средњих школа

СКУПШТИНА ГРАДА 25.01.2022.
БЕОГРАДСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ СУ НА СВЕЧАНОМ ПРИЈЕМУ У СКУПШТИНИ ГРАДА ДОБИЛЕ ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ У ШКОЛСКИМ СПОРТОВИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ
1. X гимназија “Михајло Пупин”, ГО Нови Београд
2. XIII београдска гимназија, ГО Чукарица
3. Гимназија Младеновац, ГО Младеновац