OŠ “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”, GO STARI GRAD -4.MESTO NA GRADSKOM PRVENSTVU U KOŠARCI ZA UČENICE VII i VIII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. Čestitamo!

OŠ “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”, GO STARI GRAD -4.MESTO NA GRADSKOM PRVENSTVU U KOŠARCI ZA UČENICE VII i VIII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022.
Čestitamo!