OŠ “JOVAN STERIJA POPOVIĆ”, GO NOVI BEOGRAD -4.MESTO NA GRADSKOM PRVENSTVU U ODBOJCI ZA UČENICE VII i VIII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

OŠ “JOVAN STERIJA POPOVIĆ”, GO NOVI BEOGRAD
-4.MESTO NA GRADSKOM PRVENSTVU U ODBOJCI ZA UČENICE VII i VIII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI