OCENA RADA BEOGRADSKE ASOCIJACIJE ZA ŠKOLSKI SPORT OD STRANE LONDONSKE AGENCIJE COMPANY WALL BUSINESS U 2020. GODINI I DODELA SERTIFIKATA BONITETNE IZVRSNOSTI

Londonska agencija Company Wall Business ocenila je rad Beogradske asocijacije za školski sport u 2020. godini kao pouzdanu, sa najvišom ocenom boniteta AAA.
SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI je službeno priznaje postojanog i sigurnog poslovanja i predstavlja garanciju uspešnog poslovanja i uživanja poverenja u poslovnom svetu. Istraživanja tržišta pokazuju da nosioci Company Wall Business sertifikata posluju stabilnije, progresivno ostvaruju održivi uspeh i prepoznaju se međusobno na nacionalnom i internacionalnom nivou. Firme koje su nosioci sertifikata čine poslovnu mrežu najuspešnijih u Republici Srbiji i regionu, i posluju rame uz rame sa konkurentima iz zemalja centralne Evrope.
Priznanje dolazi u veoma teškoj poslovnoj godini u kojoj smo uspeli da održimo nivo aktivnosti i pored svih prepreka sa kojima smo se svi zajedno suočili.
Veliko hvala našim partnerima na podršci i nadamo se boljoj i uspešnijoj 2021. godini u kojoj nas očekuju veoma bitni sportski događaji.