Beogradska asocijacija za školski sport je dobrovoljna, nevladina, nepolitička i neprofitna teritorijalno sportska organizacija. Formirana je da svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji školskog sporta u gradu Beogradu i Republici Srbiji.
Punopravni je član Saveza za školski sport Srbije i Sportskog saveza Beograda.

Uloga BAŠS je da:

 • preduzima mere i aktivnosti koje doprinose omasovljenju školskog sporta;
 • promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, olimpizma, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom;

Aktivnosti BAŠS:

 • stvara uslove za razvoj školskog sporta na teritoriji grada Beograda organizuje školska sportska takmičenja i manifestacije;
 • daje podršku izgradnji i održavanju školskih sportskih objekata;
 • podržava permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje pedagoga fizičke kulture koji rade u školama;
 • podstiče rad svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za ostvarene sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju školskog sporta u gradu Beogradu;
 • usklađuje aktivnosti članova Asocijacije;
 • angažuje se u savezima u kojima je član i sarađuje sa drugim organizacijama u oblasti sporta u gradu Beogradu i Republici Srbiji;
 • zastupa zajedničke interesa svojih članova pred državnim organima i organima lokalne samouprave;
 • ostvaruje međugradske i međunarodne sportske saradnje;
 • vrši promociju školskog sporta u medijima;
 • preduzima mere za sprečavanje negativnih pojava u školskom sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata);
 • sprovodi brigu o zaštiti zdravlja učesnika u školskim takmičenjima;
 • podstiče bavljenje sportom kroz unapređenje rada školskih sportskih društava i organizaciju unutar školskih takmičenja;
 • sprovodi aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanju pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;
 • definiše godišnje i posebne programa za finansiranje iz javnih prihoda, u skladu sa zakonom;