Надзорни одбор

  • адвокат Владимир Пријовић– председник
  • Сања Стојановић – заменица