Nadzorni odbor

  • advokat Vladimir Prijović – predsednik
  • Sanja Stojanović – zamenica