редни бр.СПОРТШКОЛСКО ПРВЕНСТВООПШТИНСКО ПРВЕНСТВОГРАДСКО ПРВЕНСТВОМЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВОРЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
1СТОНИ ТЕНИСнеманема2.10. - 13.10.2023.немамaj-јун
2ОДБОЈКАI-IVдо почетка општинскогдо 5.10.2023.9.10. - 16.10.2023нов.-дец.мaj-јун
VII-VIIIдо 12.10.2023.17.10. - 24.10.2023.нов.-дец.
V-VIдо 19.10.2023.25.10. - 2.11.2023.нема
3СТРЕЉАШТВОнеманема1.11. - 17.11.2023.немамaj-јун
4ВАТЕРПОЛОнеманема1.11. - 28.12.2023.немамaj-јун
5КОШАРКАI-IVдо почетка општинскогдо 31.10.2023.2.11. - 14.11.2023.децембармaj-јун
VII-VIIIдо 13.11.2023.14.11. - 23.11.2023.децембар
V-VIдо 22.11.2023.22.11. - 4.12.2023.нема
6БАСКЕТ 3 НА 3неманема4.12. - 28.12.2023.децембармaj-јун
7ФУТСАЛI-IVдо почетка општинскогдо 26.1.2024.29.1. - 7.2.2024.март-априлмaj-јун
VII-VIIIдо 5.2.2024.7.2. - 20.2.2024.март-април
V-VIдо 14.2.2024.20.2. - 29.2.2024.нема
8ПЛИВАЊЕнеманема1.2. - 29.2.2024.немамaj-јун
9РУКОМЕТI-IVдо почетка општинскогдо 29.2.2024.1.3. - 12.3.2024.март-априлмaj-јун
VII-VIIIдо 8.3.2024.11.3. - 22.3.2024.март-април
V-VIдо 19.3.2024.20.3. - 5.4.2024.нема
10ГИМНАСТИКАнеманема1.3. - 29.3.2024.немамaj-јун
11АТЛЕТИКАдо почетка општинскогдо 10.4.2024.15.4. - 26.4.2024.април-мајмaj-јун
12ОРИЈЕНТИРИНГдо почетка општинскогнема1.4. - 26.4.2024.немамaj-јун
13ЏУДОнеманемааприл-мајнемамaj-јун
14КАРАТЕнеманемааприл-мајнемамaj-јун
15МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕдо почетка општинскогдо 10.5.2024.5.5. - 30.5.2024.мајмaj-јун
16ВАТРЕНЕ ЛОПТЕнеманема27.5. - 7.6.2024.неманема