BEOGRADSKA ŠKOLSKA LIGA

Finale

Škola 1 (Opština) 00:00 Škola 2 (Opština)

PLASMAN EKIPA

Rb. Škola
1. Škola 1 (Opština)
2. Škola 2 (Opština)
3. Škola 3 (Opština)
4. Škola 4 (Opština)

Plasirani na međuokružno prvenstvo

Rb. Škola
1. Škola 1 (Opština)
2. Škola 2 (Opština)