Београдска асоцијација за школски спорт је добровољна, невладина, неполитичка и непрофитна територијално спортска организација. Формирана је да својим деловањем доприноси развоју и промоцији школског спорта у граду Београду и Републици Србији.
Пуноправни је члан Савеза за школски спорт Србије и Спортског савеза Београда.

Улога БАШС је да:

 • предузима мере и активности које доприносе омасовљењу школског спорта;
 • промовише образовну и васпитну функцију спорта, олимпизма, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом;

Активности БАШС:

 • ствара услове за развој школског спорта на територији града Београда организује школска спортска такмичења и манифестације;
 • даје подршку изградњи и одржавању школских спортских објеката;
 • подржава перманентно стручно образовање и усавршавање педагога физичке културе који раде у школама;
 • подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања за остварене спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу школског спорта у граду Београду;
 • усклађује активности чланова Асоцијације;
 • ангажује се у савезима у којима је члан и сарађује са другим организацијама у области спорта у граду Београду и Републици Србији;
 • заступа заједничке интереса својих чланова пред државним органима и органима локалне самоуправе;
 • остварује међуградске и међународне спортске сарадње;
 • врши промоцију школског спорта у медијима;
 • предузима мере за спречавање негативних појава у школском спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата);
 • спроводи бригу о заштити здравља учесника у школским такмичењима;
 • подстиче бављење спортом кроз унапређење рада школских спортских друштава и организацију унутар школских такмичења;
 • спроводи активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;
 • дефинише годишње и посебне програма за финансирање из јавних прихода, у складу са законом;