редни бр.СПОРТ ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО ГРАДСКО ПРВЕНСТВО МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
1СТОНИ ТЕНИСнеманема28.9. - 4.10.2020.нема29/30.10.2020.
2СТРЕЉАШТВОнеманема5.10. - 9.10.2020.нема21/22.10.2020.
3АТЛЕТИКАдо почетка општинскогдо 8.10.2020.9.10. - 30.10.2020.до 16.4.2021.26.4. - 29.4.2021.
4ПЛИВАЊЕнеманема15.2. - 23.2.2020.нема1.4. - 5.4.2021.
5СПОРТСКА ГИМНАСТИКАнеманема22.2. - 26.2.2021.до 26.2.2021.8.3. - 12.3.2021.
6МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕдо почетка општинскогдо 26.2.2021.1.3. - 5.3.2021.до 21.5.2021.1.6. - 4.6.2021.
7БАСКЕТ 3 НА 3неманема15.3. - 19.3.2021.до 14.5.2021.24.5. - 28.5.2021.
8ВАТЕРПОЛОнеманема24.3. - 31.3.2021.неманема
9ВАТРЕНЕ ЛОПТЕнеманема1.4. - 7.4.2021.неманема
10ЏУДОнеманема8.4. - 20.4.2021.немамај
11РУКОМЕТПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА ЋЕ ЗАВИСИТИ ОД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ
12КОШАРКАПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА ЋЕ ЗАВИСИТИ ОД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ
13ОДБОЈКАПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА ЋЕ ЗАВИСИТИ ОД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ
14ФУТСАЛПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА ЋЕ ЗАВИСИТИ ОД ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ