редни бр.СПОРТ ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО ГРАДСКО ПРВЕНСТВО МЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
1СТОНИ ТЕНИСнеманема28.9. - 4.10.2020.нема29/30.10.2020.
2СТРЕЉАШТВОнеманема5.10. - 9.10.2020.нема21/22.10.2020.
3АТЛЕТИКАдо почетка општинскогдо 8.10.2020.9.10. - 30.10.2020.до 15.5.2021.19.5.2021.
4ПЛИВАЊЕнеманема15.2. - 23.2.2021.нема1.4. - 5.4.2021.
5СПОРТСКА ГИМНАСТИКАнеманема22.2. - 26.2.2021.до 26.2.20218.3. - 12.3.2021.
6МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕдо почетка општинскогдо 26.2.2021.1.3. - 5.3.2021.до 31.5.2021.2.6.2021.
7БАСКЕТ 3 X 3неманема10.5. - 11.5.2021.до 21.5.2021.26.5.2021.
8ВАТЕРПОЛОнеманема1.6 - 15.6.2021.неманема
9ВАТРЕНЕ ЛОПТЕнеманема1.6. - 15.6.2021.неманема
10ЏУДОнеманема24.4. - 29.4.2021.нема12.5. - 13.5.2021.
11РУКОМЕТVII-VIIIдо почетка општинскогдо 21.4.2021.22.4. - 23.4.2021.28.4. - 29.4.2021.10.5. - 14.5.2021.
I-IVдо 23.4.2021.26.4. - 27.4.2021.
V-VIдо 1.6.2021.2.6. - 15.6.2021.//
12ФУТСАЛVII-VIIIдо почетка општинскогдо 27.4.2021.28.4. - 29.4.2021.10.5. - 14.5.2021.17.5. - 20.5.2021.
I-IVдо 30.4.2021.6.5. - 7.5.2021.
V-VIдо 1.6.2021.2.6. - 15.6.2021.//
13ОДБОЈКАVII-VIIIдо почетка општинскогдо 11.5.2021.12.5. - 13.5.2021.18.5. - 21.5.2021.24.5. - 27.5.2021.
I-IVдо 13.5.2021.14.5. - 17.5.2021.
V-VIдо 1.6.2021.2.6. - 15.6.2021.//
14КОШАРКАVII-VIIIдо почетка општинскогдо 17.5.2021.18.5. - 19.5.2021.24.5.5. - 28.5.2021.31.5 - 4.6.2021.
I-IVдо 19.5.2021.20.5. - 21.5.2021.
V-VIдо 1.6.2021.2.6. - 15.6.2021.//