4. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У РУКОМЕТУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА – ПРАВНО БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”, БЕОГРАД, ГО ЗЕМУН