4. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА – ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”, ГО ЗЕМУН, БЕОГРАД

4. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА – ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”, ГО ЗЕМУН, БЕОГРАД