3. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У КОШАРЦИ ЗА УЧЕНИЦЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ, ГО МЛАДЕНОВАЦ, БЕОГРАД

3. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У КОШАРЦИ ЗА УЧЕНИЦЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ, ГО МЛАДЕНОВАЦ, БЕОГРАД