2. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У КОШАРЦИ ЗА УЧЕНИЦЕ VII и VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА-ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”, ГО ЗЕМУН, БЕОГРАД