2. MESTO NA GRADSKOM PRVENSTVU U KOŠARCI ZA UČENICE VII i VIII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA-OŠ “MIHAJLO PUPIN”, GO ZEMUN, BEOGRAD