1. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У КОШАРЦИ ЗА УЧЕНИЦЕ VII и VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА-ОШ “ПАВЛЕ САВИЋ”, ГО ЗВЕЗДАРА, БЕОГРАД