4. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИЦЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ, ГО МЛАДЕНОВАЦ, БЕОГРАД