3. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ, ГО МЛАДЕНОВАЦ, БЕОГРАД