3. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИКЕ VII и VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА-ОШ “КАРАЂОРЂЕ”, ГО ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД