ORJENTACIONI KALENDAR PLANIRANIH GRADSKIH SPORTSKIH TAKMIČENJA ZA UČENIKE I UČENICE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA GRADA BEOGRADA, U DRUGOM POLUGODIŠTU U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI. MOGUĆE SU PROMENE DATUMA ILI ODLAGANJE TAKMIČENJA ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE.