“БЕОГРАДСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ”, уз подршку “СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ” града Београда, осмислила је бесплатне зимске кампове за ученике и ученице ОШ и СШ са Г.О. града Београда, и омогућила њихово реализовање.
– Зимски спортски камп:”ТРЧИ, СКОЧИ, БАЦИ”, биће спроведен у сарадњи са Београдским атлетским клубом.
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 0637285559;
– За едукативне радионице:”РЕЧ ПО РЕЧ”, које се баве ублажавањем стреса изазваним пандемијом, задужено је удружење Арена.
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 0693983565;
– Рекреативне радионице: “РЕКРЕАЦИЈОМ ЗА ИМУНИТЕТ”, биће спроведене уз помоћ Омладинског атлетског клуба.
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 0648618844;
Програми ће се спроводити безбедно у складу са поштовањем обавезних и препоручених мера прописаним од стране Владе Републике Србије у борби против ширења болести “COVID-19”