Rezultati takmičara sa GO grada Beograda:
SŠ ekipno:
10. mesto učenici: X gimnazija “Mihajlo Pupin”, Novi Beograd;
3. mesto učenice: “Medicinska škola-Zvezdara”, Zvezdara;
SŠ pojedinačno:
7. mesto: Dimitrije Jelikić, “XII beogradska gimnazija”, Voždovac;
8. mesto: Tamara Turkonje, “Sportska gimnazija”, Stari grad;