Rezultati takmičara sa GO grada Beograda:
OŠ ekipno:
2. mesto: učenici OŠ “Lazar Savatić”, Zemun;
4. mesto: učenice OŠ “Stanko Marić”, Zemun;
OŠ pojedinačno:
1. mesto: Matija Šepa, OŠ “Kneginja Milica”, Novi Beograd;
3. mesto: Nina Starčević, OŠ “Stanko Marić”, Zemun;