1. место: ОШ “Уједињене нације”, Чукарица;
2. место: ОШ “Михајло Пупин”, Земун;
3. место: ОШ “20. октобар”, Нови Београд;