Трчање на 60 метара ученице:
1. место: Лана Спасојевић, ОШ “Момчило Живојиновић”, Младеновац;
2. место: Николина Бирач, ОШ “Светозар Милетић”, Земун;
Трчање на 60 метара ученици:
1. место: Алекса Жунић, ОШ “Светозар Милетић”, Земун;