Бацање вортекса ученице:
1. место: Вишња Богдановић, ОШ “Светозар Милетић”, Земун;
Бацање вортекса ученици:
1. место: Вук Перовић, ОШ “Светозар Милетић”, Земун;