Plasman-pojedinačno:
1. mesto: Dimitrije Fatić, IX gimnazija “Mihailo Petrović Alas”, Novi Beograd;
2. mesto: Mladen Đorić, Ekonomska škola “Nada Dimić”, Zemun;
3. mesto: Viktor Dimoski, X gimnazija “Mihajlo Pupin”, Novi Beograd;

Plasman-ekipno:
1. mesto: X gimnazija “Mihajlo Pupin”, Novi Beograd;
2. mesto: Srednja stručna vojna škola, Savski Venac;
3. mesto nije dodeljeno zbog nedovoljnog broja takmičara