Počelo je sprovođenje sportskog projekta “MINI MINI” namenjenog deci I i II razreda osnovnih škola sa GO grada Beograda.
Program je osmislila Beogradska asocijacija za školski sport uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda.
Program obuhvata razne sportske aktivnosti sa ciljem da se što više dece uključi u sport.
Program će se održavati u periodu od početka septembra do polovine oktobra 2020/2021 školske godine.
Program se sprovodi u skladu sa  obaveznim i preporučenim merama koje je propisala Vlada Republike Srbije, u borbi protiv širenja virusa “COVID 19”.