Od 1. juna 2020. godine,na sportskim takmičenjima na otvorenom, trebalo bi da bude dozvoljeno prisustvo publike do 1000 ljudi, uz distancu od jednog metra. Nove mere su predložene na sednici Kriznog štaba za suzbijanje bolesti Covid 19.