Shodno Odluci o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada Beograda u skladu sa Zakonom o odbrani, Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, Gradski štab za vanredne situacije doneo je naredbu o prekidu rada sportskih objekata na teritoriji grada Beograda, počev od ponedeljka 16.03.2020. godine.