Између Атлетског савеза Србије и Београдске асоцијације за школски спорт,потписан је споразум о техничко пословној сарадњи.