Gradsko takmičenje Osnovnih i Srednjih škola, održano je u Novom Beogradu u tehničkoj organizaciji SK “Novi Beograd-Ušće” na strelištu SK “NOVI BEOGRAD-UŠĆE” 18.aprila 2019.godine.
Strelište raspolaže sa 20 streljačkih mesta u jednoj sali sa ostalim pratećim prostorijama.

Galerija