Градско такмичење Основних и Средњих школа, одржано је у Новом Београду у техничкој организацији СК “Нови Београд-Ушће” на стрелишту СК “НОВИ БЕОГРАД-УШЋЕ” 18.априла 2019.године.
Стрелиште располаже са 20 стрељачких места у једној сали са осталим пратећим просторијама.

Галерија