Takmičenje održano od 22.1.2019. Do 15.3.2019. – Sportski centar “Impuls”

Kategorije Broj ekipa učesnika Broj ekipa učesnica Broj učesnika Broj učesnica Broj Broj odigranih utakmica ženskih ekipa Broj Broj odigranih utakmica muških ekipa
Osnovna škola 34 34 300 320 34 34
Srednja škola 14 14 130 120 14 14

Galerija