Такмичење одржано 7.3.2019. У Спортском центру “Шумице”

Категорије Мушко Женско Укупан број учесника
Основна школа 426 131 557
Средња школа 44 14 58
Укупно 470 145 615

Галерија