Такмичење одржано 1.3.2019. У Гимнастичком клубу “Победник”

Категорије Мушко Женско Укупан број учесника
1-4 РАЗРЕД ОСНОВНА ШКОЛА 12 29 41
5-6 РАЗРЕД ОСНОВНА ШКОЛА 7 35 42
7-8 РАЗРЕД ОСНОВНА ШКОЛА 7 33 40
1-4 РАЗРЕД СРЕДЊА ШКОЛА 17 12 29
УКУПНО 43 109 152