Такмичење одржано 30.10.2018. Године на СЦ “11. Април”

Категорије Број школа Број учесника Број професора
Основна школа 119 635
Средња школа 20 222
Укупно 139 857 127

Пливање