2. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”, ГО СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД

2. МЕСТО НА ГРАДСКОМ ПРВЕНСТВУ У ОДБОЈЦИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”, ГО СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД