Loading...
Naslovna2019-09-24T11:08:38+00:00

Beogradska asocijacija za skolski sport

Beogradska asocijacija za školski sport je dobrovoljna, nevladina, nepolitička i neprofitna teritorijalni sportska organizacija. Formirana je da svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji školskog sporta u gradu Beogradu i Republici Srbiji.

Punopravni je član Saveza za školski sport Srbije i Sportskog saveza Beograda.

Detaljnije

Novosti

Kalendar Takmičenja

редни бројСПОРТ ШКОЛСКО ПРВЕНСТВООПШТИНСКО ПРВЕНСТВОГРАДСКО ПРВЕНСТВОМЕЂУОКРУЖНО ПРВЕНСТВООЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ
1СТОНИ ТЕНИСнеманема27.09.-05.10.2019.немамај
2КОШАРКАI-IVдо почетка општинског првенствадо 03.10.2019.07.10.-14.10.2019.новембармај
VII-VIII*до 11.10.2019.15.10.-24.10.2019.новембардецембар
V-VIдо 21.10.2019.25.10.-01.11.2019.неманема
3БАСКЕТ 3 НА 3I-IVнеманема01.11.-08.11.2019.новембармај
VII-VIIIнеманема
4ФУТСАЛI-IVдо почетка општинског првенствадо 01.11.2019.04.11.-13.11.2019.децембармај
VII-VIIIдо 08.11.2019.14.11.-22.11.2019.децембар
V-VIдо 27.11.2019.02.12.-12.12.2019.неманема
5ПЛИВАЊЕнеманема16.12.-27.12.2019._мај
6ОДБОЈКАI-IVдо почетка општинског првенствадо 08.01.2020.09.01.-14.01.2020.мартмај
VII-VIIIдо 13.01.2020.14.01.-17.01.2020.март
V-VIдо 17.01.2020.20.01.-23.01.2020.неманема
7РУКОМЕТI-III*до почетка општинског првенствадо 18.02.2020.19.02.-26.02.2020.мартмај
VII-VIIIдо 25.02.2020.27.02.-06.03.2020.март
V-VIдо 06.03.2020.18.05.-05.06.2020.неманема
8СПОРТСКА ГИМНАСТИКАнема нема09.03.-13.03.2020.мартмај
9АТЛЕТИКАдо почетка општинског првенствадо 13.03.2020.16.03.-31.03.2020.мартмај
10СТРЕЉАШТВОнеманема16.03.-20.03.2020.немамај
11ЏУДОнеманема09.03.-21.03.2020.немамај
12МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕдо почетка општинског првенствадо 18.03.2020.23.03.-31.03.2020.мартмај
13ВАТЕРПОЛОI-IVнеманема21.04.-30.04.2020.неманема
V-VIII
14ВАТРЕНЕ ЛОПТЕнеманема25.05.-29.05.2020.неманема

Kalendar Takmičenja

Prijatelji sporta

Fotografije

Streljaštvo

Stoni tenis

Rukomet

Plivanje

Košarka

Gimnastika

Školski Sport

Navedimo odrednice koje se odnose na značaj školskog sporta koje su prepoznate u Strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018. godine. „Školski sport predstavlja nezaobilaznu kariku u promociji aktivnog načina života, razvoju sporta i vrhunskog sportskog rezultata. U okviru školskog sporta, škole imaju centralnu ulogu. Nužno je obezbediti da se nastava fizičkog vaspitanja u potpunosti realizuje po usvojenim planovima i programima i da se sportske sekcije realizuju kako je propisano.

Cilj treba da bude da se deca animiraju da se bave fizičkim vežbanjem, kroz zabavu i igru, i da se zadovolje osnovni prioriteti školskog sporta: sveobuhvatnost, prepoznavanje talenata i zdravstveni aspekt. Glavni cilj školskog sporta mora biti fizički, intelektualni, moralni, socijalni i kulturni razvoj svih učenika. Isto važi i za univerzitetski sport. Kada su u pitanju školska sportska takmičenja, prioritet su takmičenja unutar škola i na nivou jedinica lokalne samouprave.

Potrebno je, takođe, organizovati sportske aktivnosti dece za vreme raspusta, posebno pu-tem sportskih kampova. Posebno je značajno preduzimanje aktiv-nosti koje treba da dovedu do toga da deca ne plaćaju članarinu u sportskim organizacijama, ili da ona bude primerena mogućnostima roditelja. Kako bi se povećalo učešće dece u sportu, nacionalni sportski savezi treba da obezbede da sportski klubovi uz seniorske ekipe obavezno imaju i dečje ekipe.

Cilj Republike Srbije je da deca i mladi usvoje potrebna znanja o zdra-vim oblicima fizičke aktivnosti i o zdravim stilovima živo-ta i izgrade pravilne kretne navikeˮ (Strategija razvoja spor-ta u Republici Srbiji za period 2014–2018, 2014, str. 17).

Beogradska asocijacija za skolski sport

U pomenutom dokumentu ističe se i značaj fizičke aktivnosti i fizičkog vaspitanja u najširem smislu:

„Sport u svim oblicima treba da bude pojedinačno dostupan svim mladima bez diskriminacije, čime se omogućuju jednake mogućnosti dečacima i devojčicama, uz uvažavanje posebnih potreba svakog starosnog uzrasta. Uloga fizičkih aktivnosti u obrazovanju dece, sticanju motoričkih sposobnosti, sticanju društvenih sposobnosti i očuvanju zdravlja je izuzetno bitna.

Pri tom, dobrobit deteta, bez obzira na uzrast, uvek mora biti najvažniji cilj. Praktično organizovanje sportskih aktivnosti je opšteprihvaćeno kao svrsishodno za decu i omladinu i ima pozitivan uticaj na njihov fizički, mentalni, psihološki i društveni razvoj. Generalno, sport se smatra naročito pogodnom aktivnošću za fizičku i mentalnu dobrobit dece i suštinski je bitan za prevenciju zdravstvenih problema.

Za svestrani razvoj deteta od ključnog značaja je odgovarajuće fizičko obrazovanje u školi i bavljenje vannastavnim sportskim aktivnostima u školskim sportskim sekcijama i školskim sportskim društvima. Svi mladi treba da dobiju adekvatno fizičko obrazovanje i steknu osnovne sportske veštine u okviru redovnog nastavnog programa ili u okviru vannastavnih aktivnosti, čime se omogućava svakodnevno bavljenje sportom.

Škole treba da učine mladima privlačnim da svoje slobodno vreme provedu na otvorenom prostoru igrajući različite igre, kao i da odgovore na prihvatljive nove trendove u sportu. Kvalitet fizičkog obrazovanja i sportske obuke treba da bude obezbeđen i unapređen kroz kvalifikovane nastavnike fizičkog obrazovanja, uz odgovarajuće mere za nadzor kvaliteta. Škole bi trebalo da sve mlade, a posebno one u završnim razredima upoznaju sa lokalnim sportskim klubovima i objektima i da ostvare saradnju sa lokalnim sportskim klubovima.

Mladi treba da znaju koje mogućnosti imaju u lokalu, kako mogu da nastave da se bave sportom nakon završetka škole, te da budu svesni koje to aktivnosti najviše vole i koje ih najviše stimulišu. Sve škole treba da imaju neophodnu i odgovarajuću opremu i objekte za bavljenje mladih fizičkim aktivnostima i sportomˮ (Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018, 2014, str. 16).

Smatramo da školski sport i fizičko vaspitanje jesu značajni faktori koji, pored navedene uloge u prevenciji zdravstvenih problema, mogu biti i jedan oblik mere prevencije nasilja među učenicima, ali i oblik mere prevencije nasilja na sportskim manifestacijama. Naime, smatramo da bi razmatranju ovog pitanja trebalo pristupiti iz perspektive celokupnog unapređivanja sportske kulture od najranijeg uzrasta učenika.